Sản phẩm khuyến cáo

Đọc thêm

Dự án nghiền quặng sắt 3 triệu tấn mỗi năm của Datang Mining Corp tại Hà Bắc

Chúng tôi đã nghe nói về nó trong nhiều năm. Trong quá trình hợp tác này, một số máy được mua có hiệu suất tuyệt vời trong sản xuất thực tế với hiệu quả vượt xa mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi rất hài lòng và sẽ tìm kiếm sự hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Đọc thêm