Nhận giá và hỗ trợ

Kinh nghim du lch lng ci xay gi H Lan Zaanse schans

Ngy xa ci xay gi c dng bm thot nc, xay bt, ca g, v pht in. Tuy nhin ngy nay th nhng chic ci xay gi ny khng cn lm nhng nhim v na nhng li tr thnh mt trong nhng biu tng v im thu ht khch tham quan du lch H Lan. Hin nay c 2 lng ci xay gi ni ting

Ci xay gi ti Kinderdijk Wikipedia ting Vit

Ci xay gi ti Kinderdijk l mt h thng gm 19 ci xay gi honh trng nm ti khu vc t ln bin Alblasserwaard, thuc tnh Zuid-Holland, H Lan.Hu ht chng l mt phn ca lng Kinderdijk, thuc th Molenwaard v mt ci xay gi tn l De Blokker l mt phn ca th Alblasserdam.

Ci xay gi ti Kinderdijk Wikipedia ting Vit

Ci xay gi ti Kinderdijk l mt h thng gm 19 ci xay gi honh trng nm ti khu vc t ln bin Alblasserwaard, thuc tnh Zuid-Holland, H Lan.Hu ht chng l mt phn ca lng Kinderdijk, thuc th Molenwaard v mt ci xay gi tn l De Blokker l mt phn ca th Alblasserdam.