Nhận giá và hỗ trợ

Nh my ln nht th gii ca ti Hn Quc b ng

Nh my ln nht th gii ca ti Hn Quc b ng ca v mt nhn vin nhim Covid - 19. (nh: AFP). Motor Ulsan l mt trong hai nh my sn xut ln nht th gii ca ti Hn Quc, ni chu trch nhim sn xut cc dng xe nh GV80, Palisade, Santa Fe v Tucson.

Nh my lp rp v kim nh chip ca Intel Vietnam

Nh my lp rp v kim nh chip ca Intel Vietnam- Mt phn khng th thiu trong chin lc nn tng ca Intel. 10 novembre 2010, 01 :17 Public. THNH PH H CH MINH, Vit Nam, ngy 29 thng 10 nm 2010 - Tp on Intel chnh thc khai trng nh my lp rp v kim nh chip ca Intel, l nh my sn xut chp

Mt ln n nh my sn xut Saphir ca Avel kstorevn

Nh my ca Avel ni sn xut cc sn phm chm sc da tt nht th gii nh Saphir, La Cordonnerie Anglaise v cc sn phm chm sc da, sn phm ngnh da nhn hiu Avel. Lu i Chteau de la Mercerie nhn t pha ngoi ng . V tr ca nh my l mt phn vng sn xut ru cognac Fins Bois