Nhận giá và hỗ trợ

My nghin sn

My nghin sn (451 ) M sn phm: Nhn hiu: Xut x: CHINA; Gi : Lin h ST Inline with Bottles - My th nghim lc v . Gian hng m bo. Cng ty C phn Pht trin Cng ngh HI-T. a ch: Tng 5 - 36 - L 2 - Khu th n L 1 - Hong Mai - H Ni; Hotline: +84-436.343.554; Email: [email protected]; Webs

Nghin cu thit k ch to my nghin mn ng cc lm

M S: 172.09 RD/H-KHCN C quan ch qun: B Cng Thng n v ch tr: Vin nghin cu thit k ch to my nng nghip Ch nhim ti: Ks Nguyn Quc V 7728 27/02/2010 H ni, thng 12 nm 2009 Footer Page of 166 Header Page of 166 B CNG THNG Tng cng ty my ng lc my Nng nghip VIN NGHIN CU

My nghin mn bt 3R2715, 3R3016, 4R3016, 4R3216, 5R4119

MY NGHIN QU L R SERIES ( MY NGHIN RAYMOND) MY NGHIN QU L R SERIES ( MY NGHIN MN BT ) Loi my nghin qu l ny thch hp nghin hn 280 loi nguyn vt liu s dung trong cc ngnh khong sn, ha cht, vt liu xy dng, luyn kim v.v.. c cng khng ln hn cp 7, m di 6%

MY NGHIN HT NG CC Model: CD1 Hng sn xut: Chopin

MY NGHIN HT NG CC Model: CD1 Hng sn xut: Chopin Php Sn xut ti Php Thng s k thut: - Model CD1 ph hp vi tiu chun AFNOR XP V03-170 v NF EN 21971 m t phng php nghin Alveograph - Model CD1gip xc nh cc c tnh ca bt m nh: lu bin ca bt, thnh phn l ha ca bt - Thit

My Nn Lnh Cng Nghip

M lc : 2.75 Hp Ngun in: 380-420v, 3 P, 50hz Cng sut lnh : 19.500- 43.300 Btu /h . Vui lng gi. Call . MY NN LNH COPELAND PISTON MODEL CR37K6M TFD 101. M lc : 3.08Hp Ngun in: 380-420v, 3 P, 50hz Cng sut lnh : 19.500- 43.300 Btu /h . Vui lng gi. Call. MY NN LNH COPELAND PISTON MODEL CR42K6M PFJ 101 . Cng sut lnh : 19.500

My Nn Lnh Cng Nghip

M lc : 2.75 Hp Ngun in: 380-420v, 3 P, 50hz Cng sut lnh : 19.500- 43.300 Btu /h . Vui lng gi. Call . MY NN LNH COPELAND PISTON MODEL CR37K6M TFD 101. M lc : 3.08Hp Ngun in: 380-420v, 3 P, 50hz Cng sut lnh : 19.500- 43.300 Btu /h . Vui lng gi. Call. MY NN LNH COPELAND PISTON MODEL CR42K6M PFJ 101 . Cng sut lnh : 19.500