Nhận giá và hỗ trợ

Kinh t Trung Quc Wikipedia ting Vit

Kinh t Trung Quc l nn kinh t ln th hai trn th gii (sau Hoa K) nu tnh theo tng sn phm quc ni danh ngha v ng th nht nu tnh theo sc mua tng ng (PPP). GDP Trung Quc nm 2019 l 14.360 nghn t USD. GDP bnh qun u ngi danh ngha nm 2019 l 10.000 USD (19.560 USD nu tnh theo sc mua

BMW s bt u sn xut xe in iX3 t Trung Quc

MUNICH, c (NV) Mc d b nh hng nng n bi i dch COVID-19, hng sn xut xe sang c BMW vn gi ng k hoch bt tay vo sn xut kiu xe in BMW iX3 ngay trong nm 2020 t nh my Trung Quc. Trang tin chuyn v xe hi Carbuzz vo ngy 24 Thng Nm dn li ng Oliver Zipse, gim c iu hnh

Samsung s ng ca mt nh my sn xut smartphone ti

Theo mt bo co mi, Samsung ang suy ngh v vic ng ca mt trong hai nh my in thoi thng minh ca mnh ti Trung Quc do doanh s bn hng khng kh quan v chi ph lao ng ngy cng tng. Cng ty d kin s tm ngng hot ng ti nh my TSTC Thin Tn, min bc Trung Quc vo u nm ti.

Ngun nh sn xut Vi Nhp Khu Trung Quc cht lng cao

Trung Quc Vi Nh Sn Xut Tt Nht Gi Tm Vi Dng Cun . 0,30 US$-0,60 US$ / Mt . 5000 Mt (n hng ti thiu) 6 YRS. 7.7%. Lin h nh cung cp Ad. Trung quc nh my 190 T taffeta khng thm nc vi. 0,20 US$-0,60 US$ / Mt . 20000 Mt (n hng ti thiu) 10 YRS. 92.9%. Lin h nh cung cp Nh cung cp trung

BMW s bt u sn xut xe in iX3 t Trung Quc

MUNICH, c (NV) Mc d b nh hng nng n bi i dch COVID-19, hng sn xut xe sang c BMW vn gi ng k hoch bt tay vo sn xut kiu xe in BMW iX3 ngay trong nm 2020 t nh my Trung Quc. Trang tin chuyn v xe hi Carbuzz vo ngy 24 Thng Nm dn li ng Oliver Zipse, gim c iu hnh

Samsung s ng ca mt nh my sn xut smartphone ti

Theo mt bo co mi, Samsung ang suy ngh v vic ng ca mt trong hai nh my in thoi thng minh ca mnh ti Trung Quc do doanh s bn hng khng kh quan v chi ph lao ng ngy cng tng. Cng ty d kin s tm ngng hot ng ti nh my TSTC Thin Tn, min bc Trung Quc vo u nm ti.