Nhận giá và hỗ trợ

Thch Thnh (Thanh Ha): Cng ty Phc An ngang nhin xy

(TNMT) - Khng nhng vi phm t san lp mt bng, lp t my mc, xy dng cng trnh tri php ti x Thch Cm, huyn Thch Thnh (Thanh Ha). Cng ty TNHH u t v Thng mi Phc An (Cng ty Phc An) cn ngang nhin khai thc tri php ti ni Hang Khun khi cha c UBND tnh cp php gy nhim mi

Thch Thnh (Thanh Ha): Cng ty Phc An ngang nhin xy

(TNMT) - Khng nhng vi phm t san lp mt bng, lp t my mc, xy dng cng trnh tri php ti x Thch Cm, huyn Thch Thnh (Thanh Ha). Cng ty TNHH u t v Thng mi Phc An (Cng ty Phc An) cn ngang nhin khai thc tri php ti ni Hang Khun khi cha c UBND tnh cp php gy nhim mi

Thch Thnh (Thanh Ha): Cng ty Phc An ngang nhin xy

(TNMT) - Khng nhng vi phm t san lp mt bng, lp t my mc, xy dng cng trnh tri php ti x Thch Cm, huyn Thch Thnh (Thanh Ha). Cng ty TNHH u t v Thng mi Phc An (Cng ty Phc An) cn ngang nhin khai thc tri php ti ni Hang Khun khi cha c UBND tnh cp php gy nhim mi