Nhận giá và hỗ trợ

Tnh hnh sn xut v tiu th xi mng ti mt s th

Vit Nam: Sn xut xi mng n nh, tiu th tng Tnh chung c nm 2016, sn lng ca ton ngnh xi mng Vit Nam t 60,3 triu tn. ch yu tp trung cc nh my xi mng ln nh: cng ty xi mng Hong Thch, cng ty xi mng Hi Phng, cng ty xi mng Bt Sn, cng ty xi mng Bm Sn, cng ty xi mng Tam ip

Xi mng Long Sn: Xi mng ca cht lng v nim tin

Xi mng Long Sn s lun gi vng cht lng cng nh nim tin ca ngi tiu dng vo sn phm xi mng Long Sn khng ngng pht trin, a thng hiu xi mng Long Sn bay cao, bay xa hn na trong thi gian ti. Vi xi mng Long Sn xi mng ca cht lng v nim tin; xi mng Long Sn To dng mi

Tnh hnh sn xut v tiu th xi mng ti mt s th

Vit Nam: Sn xut xi mng n nh, tiu th tng Tnh chung c nm 2016, sn lng ca ton ngnh xi mng Vit Nam t 60,3 triu tn. ch yu tp trung cc nh my xi mng ln nh: cng ty xi mng Hong Thch, cng ty xi mng Hi Phng, cng ty xi mng Bt Sn, cng ty xi mng Bm Sn, cng ty xi mng Tam ip