Nhận giá và hỗ trợ

CNG TY TNHH TQ GROUP

Thnh cng n t tp th (GROUP), ngy 02 thng 05 nm 2018, CNG TY TNHH TQ GROUP chnh thc i vo hot ng. Xut thn t K s T ng ha, chng ti quyt tm o to i ng k s tr chuyn su lnh vc my mc ngnh THP, MA NG cung cp, la chn nhng sn phm cht lng, hot ng n nh nht phc v nhu cu cho khch hng.

CNG TY C PHN CAO SU K THUT V VT T CNG

B Tm lt cao su bnh nghin,Giong cao su, Nm thnh lp: 2011. S nhn vin: T 11 - 50 ngi CNG TY C PHN CAO SU K THUT V VT T CNG NGHIP XUN THNH. a ch: S 29, Ng 583 Ph V Tng Phan, Phng Khng nh, Qun Thanh Xun, Thnh Ph H Ni. in thoi: (04) 3225 2102 - Fax: (04) 3225 2103

My Nghin Zenith CNG TY TNHH ZENITH MACHINERY VIT

My Nghin Zenith; My Nghin Bt ( My Mi ) Zenith; My Nghin Di ng Zenith; Dy Truyn Thit B Nghin Zenith; Sng Rung V Bng Ti Zenith ; My Cp Liu V My Ra Ct Zenith; Ph Tng Thay Th Zenith. Ph Tng My Nghin Ct; Ph Tng My Sng, My cp Liu; Ph Tng My Nghin Ct; Ph Tng Thay Th Zenith Mills