Nhận giá và hỗ trợ

Thit b cng nghip, sn xut, Gi Thit b cng nghip

i l cung cp cm bin p sut Gefran ti Vit Nam 2.000.000 VND 17 gi trc; Khp ni Bowex, Khp ni rng v nha Bowex Junior KTR - Nylon Sleeve Gear Co 1 VND 17 gi trc; Chn khp ni mm cho nh my luyn thp, khp ni mm UN-S304, khop noi mem 99.000 VND 18 gi trc

Ngun nh sn xut Thit B Nghin cht lng cao v Thit

Cng nh t nh my sn xut thit b nghin. V bt k thit b nghin l 1 nm. C 7523 thit b nghin nh cung cp, ch yu ti Chu . Cc quc gia hoc khu vc cung cp hng u l Trung Quc, India, v i Loan, Trung Quc, ni cung cp 99%, 1%, v 1% trong s thit b nghin mt cch tng ng. Bn

My bm nghin x da, b ma, rm, may bam nghien xo dua

My bm nghin x da, b ma, rm 3A3Kw l mt trong cc loi my bm nghin ph phm nng nghip do Cng ty CP u T Tun T ch to v phn phi. Theo nh tn gi, my c tnh nng bm nghin cc loi ph phm nng nghip nh: X da, b ma, rm, thn cy ng, c voi, lm thc n cho gia sc, chua lm

cung cp thit b nh my nghin pha nam africa

Trang u | cung cp thit b nh my nghin pha nam africa. Cu Thp COMANSA JIE.Vn Thng GJJ 3 enspensp: 2009-11-272013-11-13enspenspCNG TY TNHH THIT B CNG NGHIP ANH V c thnh lp vi mong mun song hnh cng vi Ch u t, nh thu xy dng thi cng cao tng. c cc thit b kh nitt trong nc r rc (nitrification v

Ngun nh sn xut Th My Nghin cht lng cao v Th

Cng nh t vt liu xy dng ca hng, nh my sn xut, v nng lng khai thc m th my nghin.V bt k th my nghin l 2 nm, 1 nm, hay 3 nm. C 522 th my nghin nh cung cp, ch yu ti Chu . Cc quc gia hoc khu vc cung cp hng u l Trung Quc, Malaysia, ni cung cp 99%, 1% trong s th

Ngun nh sn xut Th My Nghin cht lng cao v Th

Cng nh t vt liu xy dng ca hng, nh my sn xut, v nng lng khai thc m th my nghin.V bt k th my nghin l 2 nm, 1 nm, hay 3 nm. C 522 th my nghin nh cung cp, ch yu ti Chu . Cc quc gia hoc khu vc cung cp hng u l Trung Quc, Malaysia, ni cung cp 99%, 1% trong s th

Thit b mi, My nghin ba, Nh sn xut v Nh cung cp

Thit b mi Trung Quc, My nghin ba, My nghin c, My nghin ba Mill, chng ti cung cp m bn c th tin tng. Cho mng bn n lm kinh doanh vi chng ti. Thng tin cng ty. Xinxiang Hexie Feed Machinery Manufacturing Co.Ltd [Henan,China] Loi hnh kinh doanh: nh ch to; Main Mark: Chu , Chu u, Chu phi, Chu

Ngun nh sn xut Thit B Nghin cht lng cao v Thit

Cng nh t nh my sn xut thit b nghin. V bt k thit b nghin l 1 nm. C 7523 thit b nghin nh cung cp, ch yu ti Chu . Cc quc gia hoc khu vc cung cp hng u l Trung Quc, India, v i Loan, Trung Quc, ni cung cp 99%, 1%, v 1% trong s thit b nghin mt cch tng ng. Bn