Nhận giá và hỗ trợ

B Cng an xy dng, vn hnh trung tm iu khin giao

Xy dng c s d liu quc gia v TNGT v vi phm trt t an ton giao thng; p dng thng nht vic nh danh cc khon thu pht vi phm hnh chnh trong lnh vc trt t an ton giao thng; kt ni vi c s d liu quc gia v x l vi phm hnh chnh v chia s thng tin vi B Giao thng vn ti

Cho thu trung tm d liu DC

Viettel cung cp dch v cho thu trung tm d liu cho cc doanh nghip mun thu lm Trung tm d liu x l chnh (DC) thay v cc doanh nghip ny phi t u t xy dng v vn hnh ring cho mnh mt Trung tm d liu (Data center) hoc phng my ch (Server room) ring.. Vi 05 Trung tm d liu tiu chun Tier 3

B Cng an xy dng, vn hnh trung tm iu khin giao

Xy dng c s d liu quc gia v TNGT v vi phm trt t an ton giao thng; p dng thng nht vic nh danh cc khon thu pht vi phm hnh chnh trong lnh vc trt t an ton giao thng; kt ni vi c s d liu quc gia v x l vi phm hnh chnh v chia s thng tin vi B Giao thng vn ti

Cho thu trung tm d liu DC

Viettel cung cp dch v cho thu trung tm d liu cho cc doanh nghip mun thu lm Trung tm d liu x l chnh (DC) thay v cc doanh nghip ny phi t u t xy dng v vn hnh ring cho mnh mt Trung tm d liu (Data center) hoc phng my ch (Server room) ring.. Vi 05 Trung tm d liu tiu chun Tier 3

Kha hc qun l vn hnh Trung tm d liu CDFOM

MC TIU KHO HC. Da trn c s kho hc 24 gi hc ca hng EPI v qun l trang thit b trong Data Center- CDFOM Certified Data Center Facilities Operation Manager cng kinh nghim thc t ca ti trong qu trnh vn hnh Trung tm D liu.Hng EPI chia cc kha hc v Data Centre theo 02 hng i tng: 03 kha

Xy dng, vn hnh Cng thng tin khng gian a l Vit Nam

Xy dng, vn hnh Cng thng tin khng gian a l Vit Nam c quy nh ti iu 28 Ngh nh 27/2019/N-CP hng dn Lut o c v bn, (c hiu lc 01/05/2019), theo : . 1. Cng thng tin khng gian a l Vit Nam t chc theo m hnh trung tm d liu khng gian a l, lin kt v qun l

Xy dng h thng vn hnh kinh doanh bn hng online 2020

S liu thng k: cung cp d liu thng k chnh xc. 3. Nghin cu tng hp: Nghin cu lng s dng ca ngi tiu dng . 4. Ni dung hng dn: Mo, hng dn gii quyt cc vn, gii cc bi ton ca khch hng. 5. Tin tc: cc bi vit lin quan n doanh nghip ca bn. 6. Infographics: hnh

Viettel IDC nhn chng ch trung tm d liu t chun

Cng ngh. Viettel IDC nhn chng ch trung tm d liu t chun quc t. 14:00 25/12/2019; 5 thng trc; Ngy 24/12, trung tm d liu Viettel IDC nhn chng ch v vic xy dng v vn hnh trung tm d liu uy tn th gii (ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities).

Xu hng xy dng trung tm d liu mi

Cng ty Vertiv mi a ra nhn nh v cc xu th ng ch khi xy dng c s h tng trung tm d liu trong nm 2017.. Cng ty Vertiv (tin thn l Emerson Network Power) mi cng b 6 xu th ng ch v c s h tng d liu trong nm 2017, tip ni cc xu th trong nm 2016 tng c Emerson Network