Nhận giá và hỗ trợ

My bm nghin a nng chnh hng gi tt

My xay a nng chy in HMX-01 Cng sut ng c: 2.2kw-2900vp in nng:220V Cng sut : My nghin thc n a nng HMX-01 Bm nh: Rau, bo, c tnh theo gi: 500Kg/gi Nghin nt nhuyn: c voi, thn ng rau, bo tnh theo gi : 250Kg/gi Nghin nt nhuyn: c, cua, c tnh theo gi : 250Kg/gi Nghin thnh bt

My nghin b ma, x da 4KW

My ch bin thc n chn nui 3A ng c Diesel 16HP. 13.950.000 VN . Chn mua. My ch bin thc n chn nui ng c Diesel 8Hp. 5.970.000 VN. Chn mua. My bm nghin g tp, x da, b ma 3A 15Kw. 29.295.000 VN. Chn mua. My bm nghin v cy, rm, c 3A 4Kw. 11.950.000 VN. Chn mua. My bm nghin ph phm nng

my nghin c diesel

my nghin c diesel. November 7, 2019 By admin. My ch bin thc n chn nui ng c Diesel 8Hp ti Cn Th. Gii thiu My ch bin thc n chn nui ng c Diesel 8Hp. My ch bin thc n chn nui ng c Diesel 8Hp thuc dng sn phm My bm nghin a nng 3A do nh sng ch Nguyn Hi Chu nghin cu, ch to, c

My xay nghin thc n chn nui 3A2,2Kw (ng c ri

My xay nghin thc n chn nui 3A2,2Kw (ng c ri) l sn phm ci tin mi nht ca My 3A. My c Cng ty TNHH Pht trin K thut Cng nghip H Ni l nh phn phi chnh thc ca cng ty CPT Tun T cung cp ra th trng. My thuc dng my bm nghin a nng tch hp c 3 tnh nng: Bm nh