Nhận giá và hỗ trợ

My Xay a nng PANASONIC MX

My xay a nng c thit k tin dng . My xay sinh t Panasonic MX-AC400WRA trang b mt ci xay sinh t bng nha cao cp, chng v, 3 ci xay c ln, va v nh bng thp khng g, sng bng, d dng v sinh sau khi dng.. My xay sinh t Panasonic MX-AC400WRA. Ci xay sinh t c dung tch 1 lt p ng nhu cu

My xay sinh t Sunhouse SHD5323 a nng

My xay sinh t Sunhouse SHD5323 my xay a nng. My xay sinh t Sunhouse SHD5323 sn xut trn dy chuyn cng ngh hin i Hn Quc, s dng a nng: xay sinh t, xay kh v xay t, c th bm, xay nhuyn d dng vi 2 tc xay v nt nhi. Gm 3 ci xay tch bit, dung tch 1.25L, li dao thp, sc bn

My xay sinh t cng sut ln shika 1600w chuyn dng cho

M t. My xay sinh t cng sut ln Shika 1600W cht lng tt ci xay ln ti 2L dung tch lm bng nha ABS, bn li dao bng thp khng g vi 9 ch xay khc nhau t kh t lng gi r ch bng sn phm cng loi trn th trng. S dng trong kinh doanh sn xut chu ti ln xay lin

My xay sinh t cng sut ln shika 1600w chuyn dng cho

M t. My xay sinh t cng sut ln Shika 1600W cht lng tt ci xay ln ti 2L dung tch lm bng nha ABS, bn li dao bng thp khng g vi 9 ch xay khc nhau t kh t lng gi r ch bng sn phm cng loi trn th trng. S dng trong kinh doanh sn xut chu ti ln xay lin