Nhận giá và hỗ trợ

Tesla b ra lnh tip tc ng ca nh my chnh M

8-5-2020FREMONT, California (NV) Hng xe hi in Tesla b ra lnh tip tc ng ca nh my chnh M gia lc California ang i ph vi i dch COVID-19, i CNBC a tin vo Th Su, 8 Thng Nm. Nh my ny nm thnh ph Fremont, Alameda County, pha Bc California. Trong tun ny, chnh quyn tiu bang bt u

Tesla b ra lnh tip tc ng ca nh my chnh M

8-5-2020FREMONT, California (NV) Hng xe hi in Tesla b ra lnh tip tc ng ca nh my chnh M gia lc California ang i ph vi i dch COVID-19, i CNBC a tin vo Th Su, 8 Thng Nm. Nh my ny nm thnh ph Fremont, Alameda County, pha Bc California. Trong tun ny, chnh quyn tiu bang bt u

Tesla b ra lnh tip tc ng ca nh my chnh M

8-5-2020FREMONT, California (NV) Hng xe hi in Tesla b ra lnh tip tc ng ca nh my chnh M gia lc California ang i ph vi i dch COVID-19, i CNBC a tin vo Th Su, 8 Thng Nm. Nh my ny nm thnh ph Fremont, Alameda County, pha Bc California. Trong tun ny, chnh quyn tiu bang bt u

Khi cng d n Nh my in gi Hng Phng 1 Nng lng

Nghi thc khi cng Nh my in gi Hng Phng 1. D n in gi Hng Phng 1 c xy dng trn a bn x Hng Phng, huyn Hng Ha, tnh Qung Tr, quy m cng sut 30MW, vi sn lng in pht ra hng nm khong 81.135MWh, bao gm 8 tua bin, cng sut mi tua bin 3,63MW; tng mc u t 1.256