Nhận giá và hỗ trợ

Dng c xay tiu li s KAI Nht Bn MAX040 Cholacxoong.vn

Dng c xay tiu li s KAI MAX040 va l h ng tiu va l dng c xay tiu. Khi mun c tiu s dng th bn ch cn lt dng c xung v vn np nhiu ln l s c ngay tiu xay thm ngon. Dng c xay tiu li s KAI MAX040 c th dng xay nhiu loi ht nh ht tiu, go, vng, ng cc, v.v

B M CHN CI XAY MU 1 Cho mng bn n vi Tr Qun

Phin u gi 482 ngy 17/05: B m Chn Ci Xay *** Thi gian t: 10h00 n 22h59'59' ngy 17/05*** BAO GM:- 1 M TR CI XAY CN G 270ML- 6 CHN TR CI XAY 50ML- 1 TNG TR THU NC CN G 270ML- 1 CHN GM M TR Trong truyn, trong th, khng t nh vn tht ln: Chic ci xay la l linh

Dng c xay tiu li s KAI Nht Bn MAX040 Cholacxoong.vn

Dng c xay tiu li s KAI MAX040 va l h ng tiu va l dng c xay tiu. Khi mun c tiu s dng th bn ch cn lt dng c xung v vn np nhiu ln l s c ngay tiu xay thm ngon. Dng c xay tiu li s KAI MAX040 c th dng xay nhiu loi ht nh ht tiu, go, vng, ng cc, v.v

B M CHN CI XAY MU 1 Cho mng bn n vi Tr Qun

Phin u gi 482 ngy 17/05: B m Chn Ci Xay *** Thi gian t: 10h00 n 22h59'59' ngy 17/05*** BAO GM:- 1 M TR CI XAY CN G 270ML- 6 CHN TR CI XAY 50ML- 1 TNG TR THU NC CN G 270ML- 1 CHN GM M TR Trong truyn, trong th, khng t nh vn tht ln: Chic ci xay la l linh