Nhận giá và hỗ trợ

My nghin (Milling)

AURORA (CANADA): My thit lp qui trnh PCR, My phn lp Acid Nucleic, Thit b x l cht lng, Trm chit pha rn, Cc kit chun on cm, vim phi, laoCc kit chit DNA, RNA, My lc nc siu sch, My quang ph hp thu nguyn t (AAS), My quang ph hunh quang nguyn t, My quang ph kh kin v t ngoi

MY KHUY T

Cng ty tnhh thit b khoa hc THD chuyn bn bun, bn l mng lc, ct lc, thit b th nghim, dng c thy tinh, ha cht phn tch, dung mi, my cho sn xut dc phm vi cht lng v gi c hp l nht., cong ty tnhh thiet bi khoa hoc thd chuyen ban buon ban le mang loc cot loc thiet bi thi nghiem dung cu thuy tinh hoa

my nghin hm t Trung Quc

Metel nghin tm h 224 m t Trung Quc. m 225 y nghin than t Trung Quc pn ternate info C 244 ng ty c 244 ng nghip nng Songshan l 224 nh 224 cung cp m 225 y nghin v 224 m 225 y xay c 243 ting ti Trung quc v 224 m 225 y nghin h 224 m T khi 100 th 237 ch 100 253 kin Tr 242 chuyn trc tuyn than x l 253 nh 224 m 225 y nh 224 cung cp t