Nhận giá và hỗ trợ

Triu Tin b nghi vn hnh nh my c c uranium

Triu Tin b nghi vn hnh nh my c c uranium 05:16 Ngy 30 thng 5 nm 2020 None Triu Tin b nghi xy thm nh cha tn la xuyn lc a nh v tinh ca cng ty Maxar Technologies chp vo thng 3 cho thy nhiu hot ng din ra ti Nh my C c Uranium Pyongsan tnh Hwanghae Bc ca Triu Tin, ni

Tm quy trnh vn hnh, bo dng nh my in mt tri

Tm quy trnh vn hnh, bo dng nh my in mt tri ca GEC 14:39 |10/03/2020 - Cng ty C phn in Gia Lai (GEC) l mt trong nhng n v tin phong ti Vit Nam cung cp cc dch v vn hnh v bo dng (OM) uy tn, chun quc t cho cc nh my in nng lng mt tri loi quy m trong v

Dn ku cu v nhim t nh my giy Lee Man

- Thng 3-2017, nh my vn hnh th nghim tr li. Cha cho x thi khi cha gim st. Trao i vi Tui Tr ti 29-3, B trng B TN-MT Trn Hng H cho bit Nh my bt giy Lee Man ang trong giai on th nghim di s gim st ca S TN-MT Hu Giang. B TN-MT cho th nghim vi iu kin cha cho