Nhận giá và hỗ trợ

My nghin xng tru, b, nghin cua, c, rau c 3A

Gii thiu v chic my nghin xng 3A11Kw My nghin xng c cng ty CPT Tun T ch to vi mc ch gip b con xay nghin cc loi xng nh xng tru, b, ln, g, xng c hay xay nhuyn cc loi thy sn v cng nh trai, c, cua, hnlm thc n giu m, canxi, magie, stb sung cho gia

My xay xng gia nh

My xay xng gia nh model 11Kw c tnh nng dng nghin loi xng nh: Xng g, xng b, xng ln qua ch bin v nghin c, cua, c lm thc n chn nui b sung cht khong, canxi [giaban] 25,000,000 [/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat] My xay xng gia nh model 11Kw c tnh nng dng nghin loi xng

My bm nghin a nng 4A

My bm nghin a nng 4A - My bm nghin a nng 4A cng sut Motor 2,2 KW: Gi bn: 5.950.000 VN - My bm nghin a nng 4A cng sut Motor 3 KW: Gi bn: 6.500.000 VN - My bm nghin a nng 4A cng sut Motor 3,5 KW: Gi bn: 6.950.000 VN - My bm nghin a nng 4A Khng ng c: Gi bn: 4.500.000 VN