Nhận giá và hỗ trợ

Dn dng lu phn i nhim, nh my xi mng t lit

(Dn tr) - T cui thng 5 n nay (22/6), hng chc h dn thuc thn Tn Hy v Sn Tr (x Bnh ng, huyn Bnh Sn) c ng gn Nh my nghin Clinker i Vit - Dung Qut (do Cng ty CP Xi mng min Trung qun l) t tp trc cng cng ty, ngn cn hot ng ca nh my vi l do nh my gy bi v

Dn dng lu phn i nhim, nh my xi mng t lit

(Dn tr) - T cui thng 5 n nay (22/6), hng chc h dn thuc thn Tn Hy v Sn Tr (x Bnh ng, huyn Bnh Sn) c ng gn Nh my nghin Clinker i Vit - Dung Qut (do Cng ty CP Xi mng min Trung qun l) t tp trc cng cng ty, ngn cn hot ng ca nh my vi l do nh my gy bi v

my nghin qung ng nh my ch bin qung ng thit b

x ng t ch bin qung vng. my nghin qung st mesh, nh my ch bin qung st t l mt nh sn xut thit b khai thc m hematit nghin v nh my ch bin my nghin qung st pha nam chu phi. mesh bng bao nhiu mm thit b khai thc than,my nghin qung st,barite my nghin than

Khch hng Campuchia k kt Hp ng ti nh my Thiu

Ngy 12/07/2015, Gim c cng ty Lng H cng vi khch hng Campuchia sang nh my Thiu Thy (Qung ng-Trung Quc) tham quan xng sn xut, ti y mi khc mc ca khch hng v hng ha cng nh thng tin k thut lin quan n dy chuyn 350t/h do khch hng u t u c gii p n tha, ng

Dn dng lu phn i nhim, nh my xi mng t lit

(Dn tr) - T cui thng 5 n nay (22/6), hng chc h dn thuc thn Tn Hy v Sn Tr (x Bnh ng, huyn Bnh Sn) c ng gn Nh my nghin Clinker i Vit - Dung Qut (do Cng ty CP Xi mng min Trung qun l) t tp trc cng cng ty, ngn cn hot ng ca nh my vi l do nh my gy bi v

my nghin qung ng nh my ch bin qung ng thit b

x ng t ch bin qung vng. my nghin qung st mesh, nh my ch bin qung st t l mt nh sn xut thit b khai thc m hematit nghin v nh my ch bin my nghin qung st pha nam chu phi. mesh bng bao nhiu mm thit b khai thc than,my nghin qung st,barite my nghin than