Nhận giá và hỗ trợ

Lamborghini p m v siu xe mi ra mt vo tun sau

Lamborghini Urus ST-X Concept. C 3 kh nng chnh cho mu xe ra mt vo th 5 tun ti, u tin l bn Huracan Super Trofeo Omologato (STO) s dng chung ng c V10 5.2L 640 m lc ca Huracan Performante nhng nh hn ng k (150 kg), s hu kh nng kh ng hc in r v nhiu chi mn t xe ua

Lamborghini p m v siu xe mi ra mt vo tun sau

Lamborghini Urus ST-X Concept. C 3 kh nng chnh cho mu xe ra mt vo th 5 tun ti, u tin l bn Huracan Super Trofeo Omologato (STO) s dng chung ng c V10 5.2L 640 m lc ca Huracan Performante nhng nh hn ng k (150 kg), s hu kh nng kh ng hc in r v nhiu chi mn t xe ua

Lamborghini p m v siu xe mi ra mt vo tun sau

Lamborghini Urus ST-X Concept. C 3 kh nng chnh cho mu xe ra mt vo th 5 tun ti, u tin l bn Huracan Super Trofeo Omologato (STO) s dng chung ng c V10 5.2L 640 m lc ca Huracan Performante nhng nh hn ng k (150 kg), s hu kh nng kh ng hc in r v nhiu chi mn t xe ua

Thu hi 18ha m rng Nh my ng tu Cam Ranh

Ngy 6-5, ng Nguyn Hu Dng - Ch tch UBND TP. Cam Ranh cho bit, cc c quan chc nng ang hon tt cc th tc thu hi D n m rng Nh my ng tu Cam Ranh giai on 2 (thuc Cng ty TNHH mt thnh vin ng tu Cam Ranh). Bo Khnh Ha in t, C quan ca ng B, chnh quyn v nhn dn tnh Khnh Ha