Nhận giá và hỗ trợ

kch thc bnh nghin Afghanistan

My nghin bi 0,1 tn - Siu th VTECHMART. My nghin 0,1 tn. Bnh nghin : 1, Kch thc: 600X840 2, Th tch: 0.24M3 3, dy h chuyn ng: =5MM 4, dy thp lm bnh nghin=5MM 5, Kiu dng: Kiu khi. 6, Tc : 55.5R/MIN 7, bi chnh 1314(WAFANGDIAN) 8, Cng sut ng c: 1.5KW 9, in p: 380V 50HZ

ti ch my nghin thy tinh nh ti Vit Nam

my nghin than, trung quc my nghin than cc doanh nghip sn xut my gch t st, my khi b tng, my nghin than, chic my p ba v nha may nghien may nghien xi than son tay Cong ty lien doanh Lafarge xi mang chinh thuc dua nha may nghien tai Dong Nai vao san xuat.

My nghin bi c 900x1800, thanh l my nghien bi

* Tnh nng my nghin bi 900x1800mm - My nghin bi 900x1800mm c dng nghin qung, nghin xi mng, nghin s, nghin cao lanh, nghin bt my ph hp cho nghin kh v nghin t. * c im v cht lng my nghin bi 900x1800mm : - My nghin bi do chng ti cung cp, cht lng cn mi ti 99%