Nhận giá và hỗ trợ

MY MI 2 3 PHA

Jul 24, 2013Nh phn phi my khoan t powerbor, my khoan bn i loan, my mi 2, my khoan t km ta r, my khoan bn ta r, my ta r bng tay, my tin vn nng, my khoan ng rongfu, my ta r cn kh nn, my khoan phay hp s, ph kin my khoan t, r to, chi than my khoan t, mi khoan t thp gi HSS, mi khoan t

Tin tc

VRV IV W cch lm vin sch cch v sinh lm VRF MITSUBISHI My nc nng Heatpump CGAR/K1205R: Cng sut kW 40.5 tng ng 16hp khng kh trong nh c sch? VRF SAMSUNG My nc nng Heatpump CGAR/K0505R: Cng sut kW 14.6 tng ng 6hp My nc nng Heatpump CGAR/K2005R: Cng sut kW 59.8 tng ng 24hp My nc nng

MY NGHIN VI DNG NG, MY XAY THCH CAO DNG

Raymond Mill thch hp cho qu trnh sn xut cc loi khong cht khng chy khc nhau vi cng di 7 Mos, m di 6%, nh: vi, calcitecarbonate, dolomite, barit, talc, thch cao, diabase, thch anh, bentonit, b xt, qung st, vv. tinh khit l gia 613micron v 44yron (0.613mm-0.044mm) Bng my phn tch v

Tin tc

VRV IV W cch lm vin sch cch v sinh lm VRF MITSUBISHI My nc nng Heatpump CGAR/K1205R: Cng sut kW 40.5 tng ng 16hp khng kh trong nh c sch? VRF SAMSUNG My nc nng Heatpump CGAR/K0505R: Cng sut kW 14.6 tng ng 6hp My nc nng Heatpump CGAR/K2005R: Cng sut kW 59.8 tng ng 24hp My nc nng