Nhận giá và hỗ trợ

Hydrogen peroxide H2O2 l g Tc dng tnh cht ha hc

Hydrogen peroxid H 2 O 2 c th c sn xut theo phng php in phn axit sunfuric, amoni bisulfat axit NH 4 HSO 4 hoc Peoxit Bari. Tuy nhin, hai phng php ny cn rt nhiu in nng v nhin liu, gi thnh chng li kh cao nn trong cng nghip, ngi ta t dng n.

Gio n tit 2 bi axit sunfuric mui sunfat

Email: [email protected] Facebook: Hong T Nh Bi 33: AXIT SUNFURIC MUI SUNFAT(tit 2) I MC TIU: 1.Kin thc: Bit c: - ng dng sn xut H2SO4 - Tnh cht mui sunfat, nhn bit ion sunfat 2.K nng: - Quan st th nghim, hnh nh rt nhn xt iu ch axit sunfuric - Vit phng trnh ha hc minh ho iu

Mua bn Bari sunphat, barium sulphate, BaSO4 gi r nht

Tn sn phm: Bari sunphat, barium sulphate, BaSO4 M t ngoi quan: M t chi tit. Tn ha hc: bari sunphat. Tn khc: Barium sulfate, Bariumsulphate, Barium sulfate precipitated. Cng thc: BaSO4. Ngoi quan: tinh th mu trng. ng gi: 25kg/ bao. Xut x: Trung Qu c. ng dng:

Gio n Ha hc 10 bi 33: Axit sunfuric v Mui Sunfat

GIO N HA HC LP 10 AXIT SUNFURIC MUI SUNFAT I MC TIU kin thc: - bit c: + tnh cht H2SO4, ng dng sn xut H2SO4 + tnh cht mui sunfat, nhn bit ion sunfat - hiu c: + H2SO4 c tnh axit mnh ( i mu th, tc dng vi kim loi, bazo, oxit bazo, mui axit yu,) +H2SO4 c nng c tnh oxi ha