Nhận giá và hỗ trợ

Tp on Dabaco Vit Nam

NH MY CH BIN THC N CHN NUI CAO CP TOPFEEDS - a ch: Cm cng nghip Khc Nim, TP Bc Ninh, tnh Bc Ninh - T: (0241) 3829434 - 3829022 Fax: (0241) 3829759 3822402 - Giy chng nhn ng k hot ng: S 2300105790-009 do Phng KKD S KH v T tnh Bc Ninh cp ln u ngy 06/01/2005, ng k thay i

Doanh nghip sn xut thc n chn nui: Phn cng ginh

11.11.2015Gi thc n chn nui ti Vit Nam lun cao hn khong 20% so vi nhiu nc trong khu vc ASEAN. Cc nh sn xut thc n chn nui trong nc ang tin hnh chin dch phn cng ginh git li th phn, lm le ln hy vng vo kh nng ph v th c tn ca cc doanh nghip nc ngoi trong lnh vc

Chu duy tr v tr dn u v sn xut thc n chn nui

Japfa Comfeed Vit Nam l mt trong 3 cng ty hng u Vit Nam chuyn v sn xut thc n chn nui v cung cp con ging. c thnh lp t nm 1996 vi vn u t t Indonesia, n nay, Japfa Comfeed Vit Nam pht trin h thng rng khp vi 05 nh my sn xut thc n chn nui t ti Vnh Phc

Tp on Dabaco Vit Nam

NH MY CH BIN THC N CHN NUI CAO CP TOPFEEDS - a ch: Cm cng nghip Khc Nim, TP Bc Ninh, tnh Bc Ninh - T: (0241) 3829434 - 3829022 Fax: (0241) 3829759 3822402 - Giy chng nhn ng k hot ng: S 2300105790-009 do Phng KKD S KH v T tnh Bc Ninh cp ln u ngy 06/01/2005, ng k thay i

Chu duy tr v tr dn u v sn xut thc n chn nui

Japfa Comfeed Vit Nam l mt trong 3 cng ty hng u Vit Nam chuyn v sn xut thc n chn nui v cung cp con ging. c thnh lp t nm 1996 vi vn u t t Indonesia, n nay, Japfa Comfeed Vit Nam pht trin h thng rng khp vi 05 nh my sn xut thc n chn nui t ti Vnh Phc

D N NH MY THC N CHN NUI TONGWEI TIN GIANG

THNG TIN D N XY DNG NH MY THC N CHN NUI TONGWEI TIN GIANG. Tn d n: Nh my Tongwei Tin Giang Lnh Vc: Nng Nghip Din Tch: 33.000m2 Khi lng kt cu thp: 700 tn a im: KCN Long Giang, Tin Giang Hng mc: Nh thu chnh; Tp on TONGWEI cng ty s mt Trung Quc v lnh vc sn xut

Tp on ADM khnh thnh nh my sn xut thc n chn

Sng 19/11, Tp on Archer Daniels Midland (ADM) ca M t chc l khnh thnh nh my sn xut thc n chn nui ti khu cng nghip Ha Mc, huyn Duy Tin, tnh H Nam.. Nh my c xy dng trn din tch 4,6ha bao gm 1 khu vc sn xut, 3 kho d tr nguyn liu th v thnh phm, khu vn phng v 1 khu

Top 10 cng ty thc n chn nui Vit Nam cht lng hng

Nhng cng ty thc n chn nui Vit Nam cung cp thc phm cho cc h chn nui c, heo, g, vt ty vo mc ch chn nui nh nui ly tht, nui ly trng m c nhng loi thc phm ph hp nhu cu. Mi cng ty m nhim mt loi thc n cho gia cm, gia sc, thy sn khng ngng nng cao cht