Nhận giá và hỗ trợ

nh my raymond n

gi 225 cho m 225 y m 224 i t n Granite nh 224 m 225 y nghin . m 225 y m 224 i con ln 224 i loanca nh 224 m 225 y nghin 225 n 225 gi 225 m 225 y nghin di ng n nghin con ln h gia 236 nh u gt nh 224 sn xut m 225 y nghin 225 gt may nghien da bng m 225 y m 224 i t m 225 y nghin cp

CENES ENGINEERING AND TRADING: MY NGHIN LOESCHE CHO

_ Nm 2005: Chy th my nghin LM 56.3+3 Rajgangpur, n . _ Nm 2006: Cung cp my nghin Loesche th 100 cho nghin xi mng v s. _ Nm 2008: Cung cp trn 180 my nghin cho xi mng v s trn ton th gii. My nghin ng con ln Loesche ng dng ch yu trong cc lnh vc:

nh cung cp bng t n

nh 224 sn xut m 225 y tuyn ni ti n . nh 224 m 225 y sn xut b 243 ng cho thch anh n vit nam m 225 y nghin c 225 c nh 224 m 225 y sn xut ca knh 224 sn xut nh 224 m 225 y b 243 ng n eraben t 226 y ban nha vi tng c 244 ng xutc 243 mt ti s 225 u quc gia n iran c 225 c tiu vng quc