Nhận giá và hỗ trợ

My nghin xi mng UNIDAN

- Nng sut thit k 200 - 240 Tn/gi ( Clinker xi mng Porland l quay tiu chun nghin vi 4% thch cao n mn theo Blaine 3200 cm 2/g). - Tc quay my: 14,2 vng/pht. - Tc quay chm: 0,19 vng / pht - My nghin gm hai ngn: + Ngn 1: * Chiu di hu ch: 5,062m. * ng knh hu ch: 5,205 m. * Tm lt d

My nghin bt siu mn cng sut cao 800Y

My nghin bt siu mn cng sut cao 800Y Tc ng c : 29000v S lng: CHN MUA . THI GIAN D KIN GIAO HNG Hon tin 15% cho mi chi tiu vi TikiCARD - M th ngay. Chi tit ; Nhp m GIADUNGSIEURE5 gim ngay 5K cho mi n hng thuc in Gia Dng. Khng p dng cho cc sn phm c bn bi

My nghin xi mng UNIDAN

- Nng sut thit k 200 - 240 Tn/gi ( Clinker xi mng Porland l quay tiu chun nghin vi 4% thch cao n mn theo Blaine 3200 cm 2/g). - Tc quay my: 14,2 vng/pht. - Tc quay chm: 0,19 vng / pht - My nghin gm hai ngn: + Ngn 1: * Chiu di hu ch: 5,062m. * ng knh hu ch: 5,205 m. * Tm lt d

n Thit k mt trm nghin sng sn xut rm xy

C sn phm trung bnh : Vi my nghin va dtb = (0,1-0,2)b Do hin nay cha c nhng ch dn chnh xc tnh cng sut cho my nghin cn nghin va v nh nn tnh gn ng cng sut theo cng thc sau: N= 12,6.D2.n (kW) N= 12,6.1,752.4=154,35 (kW) T chn ng c loi Chn ng c c cng sut 160 (kW) ndc

n Thit k mt trm nghin sng sn xut rm xy

C sn phm trung bnh : Vi my nghin va dtb = (0,1-0,2)b Do hin nay cha c nhng ch dn chnh xc tnh cng sut cho my nghin cn nghin va v nh nn tnh gn ng cng sut theo cng thc sau: N= 12,6.D2.n (kW) N= 12,6.1,752.4=154,35 (kW) T chn ng c loi Chn ng c c cng sut 160 (kW) ndc

My nghin bt kh

My nghin bt mn HMB02 - Nng sut nghin bt kh (kg/h): 15 - 30 Kg/h Ty theo loi ht, cng sut Motor v mn - Nng sut Nghin bt mn: 5-10 Kg/h, Lp motor 3 Pha 5,5 -7,5KW cho 10-20 Kg/h - Tc (vng/pht): 2900V/P - Cng sut ng c: 3,0-4 kw - in nng: 220v - 380V - Bo hnh: 6 Thng - Tnh nng: My cho ra

My nghin bt kh

My nghin bt mn HMB02 - Nng sut nghin bt kh (kg/h): 15 - 30 Kg/h Ty theo loi ht, cng sut Motor v mn - Nng sut Nghin bt mn: 5-10 Kg/h, Lp motor 3 Pha 5,5 -7,5KW cho 10-20 Kg/h - Tc (vng/pht): 2900V/P - Cng sut ng c: 3,0-4 kw - in nng: 220v - 380V - Bo hnh: 6 Thng - Tnh nng: My cho ra

My nghin mn bt 3R2715, 3R3016, 4R3016, 4R3216, 5R4119

MY NGHIN QU L R SERIES ( MY NGHIN RAYMOND) MY NGHIN QU L R SERIES ( MY NGHIN MN BT ) Loi my nghin qu l ny thch hp nghin hn 280 loi nguyn vt liu s dung trong cc ngnh khong sn, ha cht, vt liu xy dng, luyn kim v.v.. c cng khng ln hn cp 7, m di 6%

n Thit k mt trm nghin sng sn xut rm xy

C sn phm trung bnh : Vi my nghin va dtb = (0,1-0,2)b Do hin nay cha c nhng ch dn chnh xc tnh cng sut cho my nghin cn nghin va v nh nn tnh gn ng cng sut theo cng thc sau: N= 12,6.D2.n (kW) N= 12,6.1,752.4=154,35 (kW) T chn ng c loi Chn ng c c cng sut 160 (kW) ndc