Nhận giá và hỗ trợ

My Xay Nghin a Nng Inox ( toa + bung lm vic inox

My xay nghin a nng inox Bnh Qun vi thit k h thng my hon ton lm bng inox. My cho nng sut hiu qu cao: 150 -200kg/h. My xay nghin a nng inox s dng in nng 220V cng cng sut 2.2kw - 3kw, cho nng sut 150-200kg/h. Lin h trc tip v t mua: 09.1234.2772 -

My nghin bt kh

My nghin bt mn HMB02 - Nng sut nghin bt kh (kg/h): 15 - 30 Kg/h Ty theo loi ht, cng sut Motor v mn - Nng sut Nghin bt mn: 5-10 Kg/h, Lp motor 3 Pha 5,5 -7,5KW cho 10-20 Kg/h - Tc (vng/pht): 2900V/P - Cng sut ng c: 3,0-4 kw - in nng: 220v - 380V - Bo hnh: 6 Thng - Tnh nng: My cho ra

My Xay Nghin a Nng Inox ( toa + bung lm vic inox

My xay nghin a nng inox Bnh Qun vi thit k h thng my hon ton lm bng inox. My cho nng sut hiu qu cao: 150 -200kg/h. My xay nghin a nng inox s dng in nng 220V cng cng sut 2.2kw - 3kw, cho nng sut 150-200kg/h. Lin h trc tip v t mua: 09.1234.2772 -