Nhận giá và hỗ trợ

Xy dng quy trnh pht hin gen CpTI (Cowpea Trypsin

Trong nghin cu ny, chng ti xy dng quy trnh Real-time PCR nhm pht hin go chuyn gen CpTI. Quy trnh Real-time PCR vi cp mi CpTI-F v CpTI-R, nng mi 300 nM, nng SYBR Green I l 0,5X, nhit bt cp l 62 oC cho thy c th pht hin chuyn bit gen CpTI. Hiu qu khuch i ca quy trnh t 94

NGHIN CU XY DNG QUI TRNH CHN ON VIRUS GY

Hi tho Quc gia v Khoa hc Cy trng ln th nht 967 NGHIN CU XY DNG QUI TRNH CHN ON VIRUS GY BNH LN SC EN VIT NAM BNG K THUT SINH HC PHN T PGS.TS. Phm Xun Hi Vin Di truyn Nng nghip SUMMARY Study on diagnostic protocol of virus causing rice black streaked dwarf disease

Cht n 23h52 ngy 3105 ca room TOP GROUP. H thng

98 *Cty Dich Vu Van Tai Linh Anh 4 99 *cty vn ti ni bi v du lch gi r 1 100 *Cty Van Tai Vu Kien -1 101 *C Nht 3.5 102 *Cu T Airport -2.5 103 *Ci Bp#0964451999 -2 104 *Cng Bi 0 105 *Cng o 8 106 *Cng ni bi -1 107 *Cng Sun -2.5 108 *Cuong Trinh Dinh 4.5