Nhận giá và hỗ trợ

My t l cm tay Nht Diamond EP1475V, t l dm x g

My t l cm tay Nht Diamond EP1475V, EP1406V, EP19V, EP20S, EP2110V cho php t cc loi l trn v Oval trn cc loi x g, dm bng thp v Inox.My c thit k kiu cm tay, tch hp sn 2 phn in v thy lc. Tng trng lng nh, s dng in p 220V, thch hp lm vic c trong nh

My Xay Sinh T Cm Tay LockLock EJJ321 (50W

My Xay Sinh T Cm Tay LockLock EJJ321 (50W 300ml) Hng Chnh Hng s hu thit k thn hnh tr tinh t, kiu dng nh gn tin dng, ph hp em theo khi i du lch cng nh d dng di chuyn n nhiu v tr bn mong mun.My xay sinh t mini Hafele gip mi thc phm ch bin gi nguyn c cht

Review 3 my xay sinh t cm tay tt nht , Philips

My xay sinh t cm tay c cu to kh n gin nhng cht lng, gm 2 b phn chnh v dy dn in (thng thng dy kh di v thun tin). 2 b phn chnh bao gm: tay cm cha my xay (roto xay) v u xay, c kt ni rt chc chn qua cc mi ni tuy nhin cung rt d dng tho lp

My xay cm tay Philips HR1600 p dng cng ngh Promix

My xay cm tay Philips HR1600. My xay cm tay Philips HR1600 li dao c lm bng cht liu thp khng g, p dng cng ngh Promix cho hiu sut xay mt cch ti u, gip bn xay thc phm trong tch tc, tch kim thi gian m thc phm c xay nhuyn mt cch nhanh chng. . Thit k u xay hnh tam gic

My xay cm tay BlueStone BLB

My xay cm tay BlueStone BLB-5227 mnh m, cao cp cng sut 800W. My xay cm tay BlueStone BLB-5227 s hu cng sut mnh m ln n 800W gip xay nhanh hn ch trong thi gian ngn, my c thit k li v cn dao xay c lm hon ton t thp khng g cao cp khng cha cht c hi an ton cho sc khe c

My vt mp ng thp cm tay TAG Prep 16 ng knh 72

My vt mp ng thp cm tay TAG Prep 16 l dng my vt mp c ln u tin ca hng TAG-England vi phm vi g ng knh trong ln ti 16 inch hay 406mm.. My vt mp ng thp TAG Prep 16 ng knh 72-406mm xut x Anh Quc. Sn xut ti nh my TAG Anh Quc, chun CE, ISO9001.; Hiu sut mnh m cho cc ng

Review 3 my xay sinh t cm tay tt nht , Philips

My xay sinh t cm tay c cu to kh n gin nhng cht lng, gm 2 b phn chnh v dy dn in (thng thng dy kh di v thun tin). 2 b phn chnh bao gm: tay cm cha my xay (roto xay) v u xay, c kt ni rt chc chn qua cc mi ni tuy nhin cung rt d dng tho lp