Nhận giá và hỗ trợ

T MT BSCL ANG NGP MN M NH MY KH L

NG TH VINH Gi 20 triu c dn BSCL sng trong cnh hn mn v thiu ngun nc ngt Gi Nhm Bn Cu Long Hnh 1_ T NGUN NC BIN. Poseidon Water / Carlsbad Desalination Plant, nh my kh mn t ngun nc bin qua k thut thm thu o nghch / reverse osmosis mi ngy sn xut / cung cp 50 triu

Ng Th Vinh: T Mt BSCL ang Ngp Mn i Thm Nh My

Ng Th Vinh: T Mt BSCL ang Ngp Mn i Thm Nh My Kh Mn Carlsbad Ln Nht Nc M Gi 20 triu c dn BSCL sng trong cnh hn mnv thiu ngun nc ngt . Gi Nhm Bn Cu Long . Hnh1_T NGUN NC BIN. Poseidon Water / Carlsbad Desalination Plant, nh my kh mn t ngun nc bin qua k

Ngun nh sn xut My Xay Ng Nh My My cht lng cao

C 2815 my xay ng nh my my nh cung cp, ch yu ti Chu . Cc quc gia hoc khu vc cung cp hng u l Trung Quc, India, v i Loan, Trung Quc, ni cung cp 99%, 1%, v 1% trong s my xay ng nh my my mt cch tng ng. Bn c th m bo s an ton ca sn phm bng cch la chn t cc nh

Cng Ty TNHH Mt Thnh Vin C Kh Ng Gia T

CNG TY C PHN CNG NGH V THNG TIN DOANH NGHIP VIT. Tr s: S 222B, ng Gip Bt, Phng Gip Bt, Qun Hong Mai, H Ni VPGD H Ni: Tng 6, Ta Nh Vinafood1, 94 Lng Yn. P. Bch ng, Q. Hai B Trng, H Ni (a ch vn phng H Ni c: Phng 18, Nh A, 79 Lc Trung, Q. Hai B Trng, H ni)

Cng Ty TNHH Mt Thnh Vin C Kh Ng Gia T

CNG TY C PHN CNG NGH V THNG TIN DOANH NGHIP VIT. Tr s: S 222B, ng Gip Bt, Phng Gip Bt, Qun Hong Mai, H Ni VPGD H Ni: Tng 6, Ta Nh Vinafood1, 94 Lng Yn. P. Bch ng, Q. Hai B Trng, H Ni (a ch vn phng H Ni c: Phng 18, Nh A, 79 Lc Trung, Q. Hai B Trng, H ni)