Nhận giá và hỗ trợ

Khi qut v tnh hnh chn nui v th trng thc n gia

C cu, nh my ch bin thc n chn nui cng rt a dng v cng sut thit k, nh nht l 120 tn/nm v ln nht 540.000 tn/nm. Gn 2/3 my c cng sut di 10.000 tn/nm nhng ch sn xuy c 8,1% tng s lng thc n. c 12 nh my (8,7%) c cng sut trn 100.000 tn/nm nhng sn xut

Doanh nghip sn xut thc n chn nui: Phn cng ginh

11/11/2015Gi thc n chn nui ti Vit Nam lun cao hn khong 20% so vi nhiu nc trong khu vc ASEAN. Cc nh sn xut thc n chn nui trong nc ang tin hnh chin dch phn cng ginh git li th phn, lm le ln hy vng vo kh nng ph v th c tn ca cc doanh nghip nc ngoi trong lnh vc

Tm li gii bi ton thc n chn nui

Mt trong nhng yu cu thay i trc mt m ngnh ang gp l phi h c gi thnh thc n chn nui (TACN) hin nay. Theo tnh ton ca Cc Chn nui (B NNPTNT), TACN ang chim ti 70% trong c cu thnh phn to nn gi ca sn phm chn nui. Theo Hip hi TACN Vit Nam, hin Vit Nam tiu th khong