Nhận giá và hỗ trợ

Robot nghin nt ngi nh my t c

Theo Telegraph, v vic xy ra hm 30/6, ti nh my sn xut t Volswagen Baunatal, cch Frankfurt khong 100 km v pha bc.Ngi thit mng 22 tui, l thnh vin nh thu ci t robot. Hillwig, pht ngn vin hng t cho bit, cnh st ang iu tra xem y l li ca pha no, nhn mnh cc nh thu buc

Robot nghin nt ngi nh my t c

Robot nghin nt ngi nh my t c . Mt nh thu ang ci t con robot th n tm ly v p nt phn ngc anh vo mt tm kim loi khin anh t vong. Nh my t Vloswagon c. nh: Reuters. Theo Telegraph, v vic xy ra hm 30/6, ti nh my sn xut t Volswagen Baunatal, cch Frankfurt khong 100

c sn xut my nghin di ng

Nh 224 Sn Xut M 225 y Nghin Bentonite c. Nh 224 M 225 y Ch Bin V 224 ng Di ng Brazil Knelson Concentrator Nh 224 M 225 y Crusher Internasional Ch mi nht Nh 224 M 225 y Nghin X c Nh 224 Sn Xut M 225 y Nghin H 224 m Nghin Pakistan B 225 n M 225 y Nghin T 225 c ng Di ng L 224 m Th N 224 o Sn Xut C 225 t