Nhận giá và hỗ trợ

Cn bn my nghin vng

Cn bn my nghin vng b 225 n thanh l 253 m 225 y nghin 225 225 d 226 y chuyn nghin b 225 n cn b 225 n thanh l 253 02 d 226 y chuyn nghin 225 cn b 225 n thanh l 253 gp 02 d 226 y chuyn nghin 225 c 244 ng sut 12m3 v 224 25m3 h gi 225 rt r 85tr 2 m 225 y chi tit li 234 nb 225 n thanh l 253 m 225 y nghin 225 h

my nghin limpopo

My nghin a nng, My ch bin thc n a nng, may nghien thuc an chan nuoi.My n p cm vin, my bm rm,c,bo, nghin ng, chn nui gia sc,gia cm. i l My nghin a nng Vnh Phc - 0339890699 - 0914504470. c c gi . MY NGHIN BT GI R. My nghin bt siu mn Yamafuji A300 (Inox) 4.5 90 nh gi My

Cn bn my nghin vng

Cn bn my nghin vng b 225 n thanh l 253 m 225 y nghin 225 225 d 226 y chuyn nghin b 225 n cn b 225 n thanh l 253 02 d 226 y chuyn nghin 225 cn b 225 n thanh l 253 gp 02 d 226 y chuyn nghin 225 c 244 ng sut 12m3 v 224 25m3 h gi 225 rt r 85tr 2 m 225 y chi tit li 234 nb 225 n thanh l 253 m 225 y nghin 225 h

800: My nghin mu t

Tnh nng k thut: Th tch lm vic: 2000 ml hoc 4000ml (ty vo chn la cc cha mu Cng sut motor: 800W Tc : 500 n 17000 rpm iu khin tc : dng c n: khong 79dB ti 14000 rpm Tiu chun: EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997, EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN []

my nghin t

h 224 m m 225 y nghin bt t v 224 kh 244 nghin. h 224 m m 225 y nghin bt t v 224 kh 244 nghin Ti 234 u chun tinh bt sn xut khu Tinh bt Vit Nam Ch 224 o bn Tinh bt sn c sn xut t sn c sn l 225 t hoc bt sn thuc lo 224 i Manihot esculenta Crantz theo quy tr 236 nh nghin t Li 234 n h nh 224 cung

800: My nghin mu t

Tnh nng k thut: Th tch lm vic: 2000 ml hoc 4000ml (ty vo chn la cc cha mu Cng sut motor: 800W Tc : 500 n 17000 rpm iu khin tc : dng c n: khong 79dB ti 14000 rpm Tiu chun: EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997, EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN []