Nhận giá và hỗ trợ

Ngun nh sn xut Titan Kim Loi Gi Mi Kg cht lng

V sn phm v nh cung cp: Alibaba cung cp cc sn phm 557 titan kim loi gi mi kg. Khong 35% trong s cc sn phm ny l thanh titan, 25% l tm titan, v 5% l dy titan. C rt nhiu titan kim loi gi mi kg la chn dnh cho bn, chng hn nh caacute;n, caacute;n

Vingroup ng th nh my smartphone cng sut 125 triu

Vingroup ng th nh my smartphone cng sut 125 triu my mi nm. Nh my t ti Khu cng ngh cao Ha Lc (Thch Tht, H Ni), c cng sut gp 25 nh my hin c ti Hi Phng. Ngy 10/6, Tp on Vingroup t chc l ng th d n nh my sn xut in thoi thng minh Vsmart ti Khu cng ngh cao

Khi cng d n Nh my in gi Hng Phng 1 Nng lng

Nghi thc khi cng Nh my in gi Hng Phng 1. D n in gi Hng Phng 1 c xy dng trn a bn x Hng Phng, huyn Hng Ha, tnh Qung Tr, quy m cng sut 30MW, vi sn lng in pht ra hng nm khong 81.135MWh, bao gm 8 tua bin, cng sut mi tua bin 3,63MW; tng mc u t 1.256