Nhận giá và hỗ trợ

Khng chp hnh ch o trong v khai thc qung thic

NDT - Ngy 27-6, Ph Ch tch UBND tnh c Nng Trng Thanh Tng cho bit, k vn bn tip tc ch o ln th hai i vi B Ch huy qun s tnh c Nng trong vic phi hp cc c quan chc nng, a phng xc minh, kim tra, x l vic khai thc qung thic tri php trong khu vc phng th

Khng chp hnh ch o trong v khai thc qung thic

NDT - Ngy 27-6, Ph Ch tch UBND tnh c Nng Trng Thanh Tng cho bit, k vn bn tip tc ch o ln th hai i vi B Ch huy qun s tnh c Nng trong vic phi hp cc c quan chc nng, a phng xc minh, kim tra, x l vic khai thc qung thic tri php trong khu vc phng th

Quy hoch thm d, khai thc, ch bin qung thic

Th tng Chnh ph va ph duyt Quy hoch thm d, khai thc, ch bin v s dng qung thic, wolfram, antimon n nm 2025, c xt n nm 2035. Mc tiu hng ti hot ng thm d, khai thc, ch bin v s dng qung thic, wolfram, antimon phi bo m pht trin bn vng, s dng hiu qu