Nhận giá và hỗ trợ

Gim st vic thc hin ngha v Ngn sch Nh nc ca

Gim st vic thc hin ngha v Ngn sch Nh nc ca Cng ty CP Xi mng Vissai (28/04/2018 10:14:21 AM) Ngy 27/4, on Gim st ca Ban Kinh t - Ngn sch ca HND tnh Ninh Bnh c gim st vic thc hin ngha v Ngn sch Nh nc i vi n v sn xut xi mng tnh t ngy 1/1/2015 n ngy 31/12/2017

Kinh hi ngi n ng b dp nt trong my nghin bao b

Theo quan st ca phng vin bo Cng an nhn dn, ni lm vic cng l ni xy ra v tai nn mt an ton, nhng ng bao b c cht cao, ghp ghnh, my nghin c t thp hn, nhng ngi lao ng cng khng c trang b cc phng tin bo h trong khi lm vic. Ch khng may sy chn cng c th mt tnh mng.

M T CNG VIC GIM ST BN HNG SIU TH

Theo di bng chm cng v chm cng cho nhn vin. Kim tra, gim st: Kim tra v gim st v gi gic v cch thc hin ni quy quy nh, hng ho ti siu th. Kim tra ch bo co v s cng tc. Kim tra v trng by hng ho v sinh v bo qun sn phm. Kim tra v gim st v tc phong v tinh thn lm vic ca tng nhn vin.