Nhận giá và hỗ trợ

My bm nghin a nng 4A

My bm nghin a nng 4A - My bm nghin a nng 4A cng sut Motor 2,2 KW: Gi bn: 5.950.000 VN - My bm nghin a nng 4A cng sut Motor 3 KW: Gi bn: 6.500.000 VN - My bm nghin a nng 4A cng sut Motor 3,5 KW: Gi bn: 6.950.000 VN - My bm nghin a nng 4A Khng ng c: Gi bn: 4.500.000 VN

X my xay nghin cac loai ngh ti lm tinh bt ngh

X my xay nghin cac loai ngh ti lm tinh bt ngh, gng, Cng ty TNHH gii php v chuyn giao cng ngh Thin ng /c: S 1a/78 ng 509 V Tng Phan, P.Khng nh,Q.Thanh Xun, TP. H Ni ZALO, FACEBOOK: 0966742291 MY XAY NGHIN NGH TI LOI MINI (Motor: 1.1kw)_15kg/gi Gi cha m t:1.500.000VND _Gi bao gm lp t

My bm nghin a nng 4A

My bm nghin a nng 4A - My bm nghin a nng 4A cng sut Motor 2,2 KW: Gi bn: 5.950.000 VN - My bm nghin a nng 4A cng sut Motor 3 KW: Gi bn: 6.500.000 VN - My bm nghin a nng 4A cng sut Motor 3,5 KW: Gi bn: 6.950.000 VN - My bm nghin a nng 4A Khng ng c: Gi bn: 4.500.000 VN