Nhận giá và hỗ trợ

Tiu chun Vit Nam TCVN 3625:1981 v my nng nghip

Tn gi v k hiu my nghin phi theo ng quy nh trong TCVN 1266 72. V d k hiu quy c my nghin lm vic theo nguyn l ba p c nng sut 0,5 T/h: NDT 0,5 TCVN 3625 81. Trong : N my nghin; D my nghin theo nguyn l ba p; T thc n gia sc; 0,5 nng sut nghin ca my. 2. Yu

Nghin cu cng ngh ch to bi nghin clinker phc v sn

c my nghin nguyn liu v nghin clinker l 40470 gam cho mt tn sn phm hoc tn xi mng. Nu tnh cho c cng on nghin vi, nghin than v nghin clinker th lng hao mn bi- n s vo khong 200 gam cho mt tn xi mng. Vi sn lng xi mng c sn xut trong nm 2004 l 26 triu tn, ngnh sn

thit b nghin tiu chun ha to vin v to mng bao

Nghin vt liu c th tin hnh bng cc phng php nn v,va p,p vn v mi mn.Trong cng nghip vi sinh v thc phm thng ng dng my nghin ba,my nghin bng phng php va p-my p vn v my tn,my nghin bi v nghin bng thanh,nghin keo.nghin ht v nghin bng phng php phun