Nhận giá và hỗ trợ

Vi cotton l g? Tm hiu v cc loi vi cotton

10.09.2019Xin cho c nh. Gn y c kh nhiu bn hi mnh v cch phn bit cc loi vi. Hm nay mnh xin chia s mt s thng tin nh. Ngun: o Thun Nam VanFa: vanfa.vn [IMG] Vi cotton l g? Vi cotton c dt t cc nguyn liu thin nhin, hn hp. Si bng ng vai tr quan trng nht ca qu trnh sn xut.

C ph bt sch nguyn cht rang xay nguyn ht Bun Ma thut

Cung cp: c ph ht rang, C ph bt sch, c ph nguyn cht rang xay nguyn ht. Bun Ma Thut, k Lk, VN- 0931.112.982. C ph nguyn cht Bun Ma thut, c ph ht rang Bun Ma thut, c ph bt sch nguyn cht Bun Ma Thut, c ph ht rang nguyn cht k Lk - Ty Nguyn, gi c ph ht rang nguyn cht, rang

KIN THC C BN CHO CNG NHN K THUT WASH

loi b bi bn, du, cc tp cht t cc sn phm may mc. (Remove dust, dirt, oil spot, impurities from the garments.) To mm mi v n hi bn vi git gi cho sn phm ( give durable softness and elastic handle properties.) loi b s c mt ca h tinh bt trn cc loi vi may mc. (