Nhận giá và hỗ trợ

Tiu chun cho Nh my Sn xut Hng may mc v Gia dng

v khng c hiu lc i vi mc ch nh gi hoc chng nhn. Lin h Fair Trade USA 1500 Broadway, Suite 400 Oakland, CA 94612 USA in thoi: +1 (510) 663-5260 S fax: +1 (510) 663-5264 E-mail: [email protected] Trang web: . Phin bn Trang 1 / 122 1.4.0 Tiu chun cho Nh my Sn xut Hng may mc v Gia

Loa, Loa my tnh, H thng loa ca Logitech

Vi nhiu cch kt ni, cc loa c dy v Bluetooth ca Logitech rt d thit lp v pht trong phng khch, phng ng, bp, vn phng ti nh v nhiu hn na. Cc loa khc nhau kt ni qua gic m thanh 3,5 mm, RCA, quang hc, Bluetooth hoc USB. Cc loa ca Logitech c th c s dng cho mi mc ch, t cng

Loa, Loa my tnh, H thng loa ca Logitech

Vi nhiu cch kt ni, cc loa c dy v Bluetooth ca Logitech rt d thit lp v pht trong phng khch, phng ng, bp, vn phng ti nh v nhiu hn na. Cc loa khc nhau kt ni qua gic m thanh 3,5 mm, RCA, quang hc, Bluetooth hoc USB. Cc loa ca Logitech c th c s dng cho mi mc ch, t cng

Nh my thng minh: Tm im ca cuc Cch mng cng

Ny 14/4/2020, Tng Cng ty Gii php v Cng ngh CMC phi hp cng HPE v Samsung SDS t chc Hi tho trc tuyn Manufacturing Innovation 2020 gii thiu v gii php qun l nh my thng minh MES v c s h tng vi cc ng dng IoT v AI trong xy dng nh my thng minhvi s tham gia ca hn 150 khch