Nhận giá và hỗ trợ

Gh Ngi Xng Hi C Chn

Cht Liu: Nan gh c lm t composite cho kh nng chu lc, chng nc, m t sn tnh in cao cp khng bong trc trong qu trnh s dng k c khi vi nhit cao trong phng steam. Hng sn xut: Monalisa. Category: ghexonghoi. Cng ty TNHH Xy Dng v Thit B BILICO: Bilico chuyn cung cp bn cc loi b

Gh Ngi Xng Hi C Chn

Cht Liu: Nan gh c lm t composite cho kh nng chu lc, chng nc, m t sn tnh in cao cp khng bong trc trong qu trnh s dng k c khi vi nhit cao trong phng steam. Hng sn xut: Monalisa. Category: ghexonghoi. Cng ty TNHH Xy Dng v Thit B BILICO: Bilico chuyn cung cp bn cc loi b

Nh cung cp van gh n bng tay ban u

EFT l mt trong nhng ng cp th gii Van gh n bng tay ban u | Cc nh sn xut ph kin ng thp khng g c tr s ti i Loan, t nm 1976. Cnh tay robot, siu m, h thng t lm sch nc RO, ISO, EN11435, DNV, TSSA CRN, BPE, 3-A SSI c chng nhn, ph kin ng thp khng g 316, 316Ti, ng