Nhận giá và hỗ trợ

harga gi khi ln mang bng nghin

ph v nh my nghin ingan; thit b nghin org; trin lm cho nh sn xut thit b xy dng usa; s pha trn trong my nghin bi; harga gi khi ln mang bng nghin. Gi 225 Nghin Nguy 234 n Liu 225 V 244 i. M 225 y nghin nh 227 n hiu con ln v 244 i h 224 ng u trung quc gi 225 cn vt liu v 224 o nghin khu

Cho thu may phun ra p lc cao

Tags: my lau sn nh xng, my ht bi nh xng, may cha san, my ch sn lin hp, my nh bng, Khi lng. 90 Kg. Kch thc (DxRxC) 700mm x 450mm x 600mm. My phun nc p lc cao C300/18E. Thng s . p lc. 300 bar. Lu lng. 18 Lt/pht. Model. Toolman C300/18E. u bm. Hng. Hawk. Th loi. Pit tng - Xy lanh

harga gi khi ln mang bng nghin

ph v nh my nghin ingan; thit b nghin org; trin lm cho nh sn xut thit b xy dng usa; s pha trn trong my nghin bi; harga gi khi ln mang bng nghin. Gi 225 Nghin Nguy 234 n Liu 225 V 244 i. M 225 y nghin nh 227 n hiu con ln v 244 i h 224 ng u trung quc gi 225 cn vt liu v 224 o nghin khu

u s nh bng sn FP4

- ng dung: nh bng sn b tng,, mi t - C cc s: 30, 50, 100, 150, 300 . C th bn quan tm. Li ct Granite 156 xanh. 75.000 My Hn JINGHONG. 16.000.000 Keo dn EGLUE. 370.000 My ct cu lin khi HECVIETNAM 2020 HQZ400-Z1/Z2. 0 Li sa mch 0.3mm/0.5mm. 0 Mo s dng hay. NHN LI 2019. 20/01/2020