Nhận giá và hỗ trợ

n Nghin cu, tnh ton, thit k my nghin bi dng

mn 30 m Pha long Bkosol 5003 Toymax Co 10 Troymax Mn 10 Toymax Ca 10 Toymax Antiskin B T- sol White 1450 3 3 27 4.5 180 Kg Kg Kg Kg Kg Kg T trng : 1.14g/ml nht : 60 KU Chng 3: MY NGHIN DNG TRONG QU TRNH SN XUT SN Nghin l cng on chnh trong qu trnh sn xut sn, qu trnh ny to ra mt dng cht lng

n Nghin cu, tnh ton, thit k my nghin bi dng

mn 30 m Pha long Bkosol 5003 Toymax Co 10 Troymax Mn 10 Toymax Ca 10 Toymax Antiskin B T- sol White 1450 3 3 27 4.5 180 Kg Kg Kg Kg Kg Kg T trng : 1.14g/ml nht : 60 KU Chng 3: MY NGHIN DNG TRONG QU TRNH SN XUT SN Nghin l cng on chnh trong qu trnh sn xut sn, qu

L Nung 1600,4 Lt,Chng Trnh Gia Nhit 40 Phn on

L NUNG 1600 / 4 LT. Model: MFLC-4/16P. Hng sn xut: Taisitelab Sciences Inc / M. Sn xut ti: Trung Quc. c trng sn phm: Thit k tch hp,cu trc nh gn; Bung l cu to bng vt liu chu nhit si a tinh th cht lng cao,lp cch nhit hiu qu gi cho nhit b mt l thp

My xay sinh t cng sut ln shika 1600w chuyn dng cho

M t. My xay sinh t cng sut ln Shika 1600W cht lng tt ci xay ln ti 2L dung tch lm bng nha ABS, bn li dao bng thp khng g vi 9 ch xay khc nhau t kh t lng gi r ch bng sn phm cng loi trn th trng. S dng trong kinh doanh sn xut chu ti ln xay lin

Nghin cu ch to a nghin nhm nng cao hiu qu

Loi my nghin K hiu a nghin Chiu rng dao (mm) Chiu rng rnh (mm) C vch ngn di ct sau 1 vng (km) S lng mnh dao trong a (ci) 00 -00.00.002 3 3 - 0.96 1 (-00.00.004) -00.00.002-01 (-00.00.004-01) 4 4 - 0.56 1 0 P-500.001 3 4 + 2.46 4 (P-500.002) 3 4 + 2.46 4 P-500.005 4 5 + 1.2 4 1 P-630.002 3 4.5 + 5.9 6

My xay sinh t cng sut ln shika 1600w chuyn dng cho

M t. My xay sinh t cng sut ln Shika 1600W cht lng tt ci xay ln ti 2L dung tch lm bng nha ABS, bn li dao bng thp khng g vi 9 ch xay khc nhau t kh t lng gi r ch bng sn phm cng loi trn th trng. S dng trong kinh doanh sn xut chu ti ln xay lin