Nhận giá và hỗ trợ

danh sch cng ty ch bin sn xut gia v

Ngnh ngh. danh sch cng ty ch bin sn xut gia v (305). Xem thm ngnh. Bt M, Bt Ng, Nng, Go, Np (145). Mt Ong - Sn Xut v Kinh Doanh (132). Du n, Du Thc Vt (114). ng n - Sn Xut v Bn Bun (112). Nc Mm - Sn xut v Bn Bun (76). Tinh Bt (Sn, Bin Tnh, Khoai Lang, Dong Ring) (61)

Cng ty ch bin tht heo ln nht th gii ng ca nh

Theo Reuters, nh my Sioux Falls, South Dakota, m Smithfield Foods ban u tuyn b ng ca dn dp v kh trng, l mt trong cc ni ch bin tht heo ln nht nc M, chim ti 4 5% sn lng tht heo ca M. Thng c South Dakota Kristi Noem hm 11/4 ni rng 238 nhn vin ca Smithfield nhim COVID

EU u t vo nh my ch bin cao su ti Campuchia

Socfin Cambodia, cng ty con ca cng ty sn xut cao su quc t ca chu u, hin ang iu hnh mt vn cao su din tch 7.500ha ti tnh Mondulkiri, va thng bo k hoch m nh my ch bin cao su u tin vo thng 4/2018, vi khon u t ban u tr gi 5,7 triu USD, theo mt nh