Nhận giá và hỗ trợ

Top 10 nh my sn xut ln nht Vit Nam

Nhng nh my sn xut sau y gp phn to ln trong cng cuc CNH - HH t nc, ng thi mang li cng n vic lm cho hng nghn ngi lao ng. Hy cng Toplist im danh chng nh.: Samsung Thi Nguyn (SEVT), Nh my sn xut ng Bourbon Ty Ninh, Nh my in gi Bc Liu, Nh my lc du Nghi Sn, Nh

nh my sn xut thp

Ngnh: nh my sn xut thp Tr s: P119, Ta Nh Hng H, 109 Trng Chinh, Q. Thanh Xun, H Ni, Vit Nam (024) 36290369, Hotline: 0913.211.718. Nh My: Thn Ng Hng, X. An Hng, H. An Dng, TP.Hi Phng Chi nhnh TPHCM: L C2-7, ng N7, KCN Tn Ph Trung, H. C Chi, TPHCM in thoi t vn: 088 859 2526, 088 877 2526

Sn xut nh thp tin ch, kt cu thp

Sn Xut. Vi i ng nhn lc gm hn 1700 nhn vin c o to chuyn nghip, h thng qun l cht lng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 cng h thng nh my sn xut c din tch 211,000 m 2, 12,000 tn kt cu thp/thng, 800 tn thp cn ngui/thng v 360,000 m 2 tn/thng c trang b dy

Top 10 nh my sn xut ln nht Vit Nam

Nhng nh my sn xut sau y gp phn to ln trong cng cuc CNH - HH t nc, ng thi mang li cng n vic lm cho hng nghn ngi lao ng. Hy cng Toplist im danh chng nh.: Samsung Thi Nguyn (SEVT), Nh my sn xut ng Bourbon Ty Ninh, Nh my in gi Bc Liu, Nh my lc du Nghi Sn, Nh

nh my sn xut thp

Ngnh: nh my sn xut thp Tr s: P119, Ta Nh Hng H, 109 Trng Chinh, Q. Thanh Xun, H Ni, Vit Nam (024) 36290369, Hotline: 0913.211.718. Nh My: Thn Ng Hng, X. An Hng, H. An Dng, TP.Hi Phng Chi nhnh TPHCM: L C2-7, ng N7, KCN Tn Ph Trung, H. C Chi, TPHCM in thoi t vn: 088 859 2526, 088 877 2526