Nhận giá và hỗ trợ

tnh ton chi ph vn hnh my nghin bi

tnh ton chi ph vn hnh my nghin bi. C 225 c khon chi ph 237 c tr khi t 237 nh thu TNDN nm 2017 . C 225 c khon chi ph 237 c tr khi t 237 nh thu Thu nhp Doanh Nghip iu kin a v 224 o chi ph 237 hp l 253 thu TNDN theo quy nh ti Th 244 ng t 78 v 224 96 mi nht hin h 224 nh . bn hng ngay. C 225 c

My ng gi dng ht

400-4000ml: Sn lng (gi/pht) 20-40bags/min: Chiu di timm: 80-450mm: Chiu rng ti mm: 120-300mm: Ngun in: 220V/50Hz: Cng sut: 3.5Kw: Trng lng: 650Kg _Sn phm bo hnh 12 thng _Giao hng v lp t trn ton quc Mi chi tit, xin vui lng lin h: CNG TY TNHH MY MC THIT B TN SAO BC a ch : 136

My nghin bi kiu hnh tinh loi nh XQM

My nghin bi hnh tinh loi nh XQM-04A Tencan. Model: XQM-04A Hng sn xut: Tencan - Trung Quc Xut x: Trung Quc. Gii thiu: My nghin bi hnh tinh thng ng model XQM-04A ca hng Tencan l mt thit b cn thit ca vt liu cng ngh cao trn, nghin mn, to mu, pht trin sn phm mi v sn xut

My ng gi dng ht

400-4000ml: Sn lng (gi/pht) 20-40bags/min: Chiu di timm: 80-450mm: Chiu rng ti mm: 120-300mm: Ngun in: 220V/50Hz: Cng sut: 3.5Kw: Trng lng: 650Kg _Sn phm bo hnh 12 thng _Giao hng v lp t trn ton quc Mi chi tit, xin vui lng lin h: CNG TY TNHH MY MC THIT B TN SAO BC a ch : 136

My nghin bi hnh tinh

My nghin rung; My nghin bi hnh tinh. My nghin bi hnh tinh PLANETARY BALL MILL; My nghin bi hnh tinh LM PBM-1; My nghin bi hnh tinh LM-PM01; My chia mu. My chia mu RSD4-TABLE; My chia mu ROTARY SAMPLE DIVIDER 2-10L; My chia mu ROTARY SAMPLE DIVIDER 30-60L ; My lc sng ry. My lc sng ry LMSM 75/200; My lc sng ry LMSM 3

my nghin bi hnh tinh txp vit nam

my nghin bi hnh tinh dy chuyn nghin bn vit nam, [email protected] cng ty c phn pht trin cng ngh hi-t himy nghin bimy nghintrm nghin dy, my nghin bi,my nghin,trm nghin,my my nghin bi hnh tinhxay thut cao tp thit k-nghin cu-smy nghin bi hnh tinh txp vit namn

Trang thit b th nghim v sn xut: My nghin mu Retsch

My nghin mu ZM 200. Model: ZM 200. Hng sx: Retsch, c. Thng s k thut: Lnh vc ng dng: nng nghip, ha hc, sinh hc, y t, dc phm, nha, thc phm, vt liu xy dng. ZM 200 c chn la trong ng dng nghin mu ca cc nh my thc n gia sc, thc n thy sn, do nhit sau nghin