Nhận giá và hỗ trợ

XinxiangHexie Feed Machienry Manufacturing Co.Ltd

XinxiangHexie Feed Machienry Manufacturing Co.Ltd [Henan,China] Loi hnh kinh doanh:nh ch to Main Mark: Chu , Chu u, Chu phi, Chu M, Caribbean, ng u, Trung ng, Bc u, Chu i Dng, Cc th trng khc, Ty u, Trn ton th gii xut khu:31% - 40% certs:CE, ISO14001, ISO9001, OHSAS18001

Shenyang YYD Casting Co,. Ltd.

Shenyang YYD Casting Co,. Ltd. [Liaoning,China] Loi hnh kinh doanh:Nh phn phi / Bn s, nh ch to, Cng ty Thng mi Main Mark: Chu phi, Chu M, Chu , Caribbean, ng u, Chu u, Trung ng, Bc u, Chu i Dng, Cc th trng khc, Ty u, Trn ton th gii xut khu:11% - 20% certs:ISO9001

XinxiangHexie Feed Machienry Manufacturing Co.Ltd

XinxiangHexie Feed Machienry Manufacturing Co.Ltd [Henan,China] Loi hnh kinh doanh:nh ch to Main Mark: Chu , Chu u, Chu phi, Chu M, Caribbean, ng u, Trung ng, Bc u, Chu i Dng, Cc th trng khc, Ty u, Trn ton th gii xut khu:31% - 40% certs:CE, ISO14001, ISO9001, OHSAS18001

Shenyang YYD Casting Co,. Ltd.

Shenyang YYD Casting Co,. Ltd. [Liaoning,China] Loi hnh kinh doanh:Nh phn phi / Bn s, nh ch to, Cng ty Thng mi Main Mark: Chu phi, Chu M, Chu , Caribbean, ng u, Chu u, Trung ng, Bc u, Chu i Dng, Cc th trng khc, Ty u, Trn ton th gii xut khu:11% - 20% certs:ISO9001