Nhận giá và hỗ trợ

doanh s bn hng ca my nghin hm 150 tph

My nghin mn bt 3R2715, 3R3016, 4R3016, 4R3216, 5R4119 - My kp hm, my nghin phn kch, my nghin ba, my nghin phc hp, my nghin cn, my nghin qu l 3R, 4R, 5R, my nghin siu mn, my nghin trc ng, my nghin cao p, my nghin raymon, my nghin bi, thng sy, my roto,my nghin xi mng, my

Gii thiu

V Chng Ti Tn Cng ty: Cng ty TNHH TM CN Hng Anh M s thu: 0106688178 a ch: S 7, ngch 28, ng 80, ph Cha Lng, P.Lng Thng, Q.ng a, TP.H Ni in thoi: 0243 2373 772 Fax: 0243 7757 425 Email: [email protected] Website: chuyenvongbi i din: ng Hong Hng Cng Gim c Mobile: 0906.118.319 Ti khon

sn xut ti c my nghin tng hp

TNG QUAN V CNG TY C PHN XI MNG H TIN 1. Nm 1993, Nh my li tch thnh hai Cng ty la Nh my Xi mng H Tin 2 (C s sn xut ti Kin Lng) vi cng sut l 1.100.000 tn clinker/nm v 500.000 tn xi mng/nm; Nh my Xi mng H Tin1 (C s sn xut ti Th c Tp.HCM) vi cng sut l 800.000 tn