Nhận giá và hỗ trợ

Thit b nh bp c Germany nhp khu

My in gii; Nh thng minh . Kho ca thng minh GIGASUN; Qut trn thng minh GIGASUN; in thng minh GIGASUN; n LED thng minh GIGASUN; An ninh- Bo mt GIGASUN; Cm bin thng minh GIGASUN; T vn Khuyn mi SN PHM NI BT. Bp in - Bp t . Electromagnetic Stove Bp in - Bp t. Bp t; Bp in; B

Tsuchiya

Sn xut sn phm mi dnh cho cc nh sn xut OA (Bar brush, A/C Roll brush) 04/2006. Tip tc sn xut sn phm mi Latex. 09/2005. Cho ra i dng sn phm mi Kerfmount . 05/2005. Tsuchiya Tsco (Vit Nam) iu chnh Giy php u t (tng vn u t t 4.000.000 USD ln 5.000.000 USD) 06/2004. Sn lng Ecopolyseal

Dch v Sa Cha My Tnh PC Laptop Ti Nh

Dch v sa cha my tnh ti nh TP.HCM ca Maytinhxanh.vn s em li s hi lng cho Qu khch vi thi gian x l nhanh nhng chi ph gi r. Dch v sa cha my tnh ti nh TP.HCM ca Maytinhxanh.vn s em li s hi lng cho Qu khch vi thi gian x l nhanh nhng chi ph gi r. Hotline 0909 667 333

Thit b thy in cho nh my thu in nh

Thng thng dng cho cc nh my ct nc va v cao. Tua bin Francis c hiu sut cao, thng thng ln n 95-98%. Tua bin Francis trc ng v trc ngang vi ng knh bnh xe cng tc t 400mm ti 2500 mm, ct nc t 15 ti 300m cng sut ti 30MW mi t my. Francis trc ngang ng knh bnh xe cng tc

Thanh chn barrier tay thng s dng cho cng khu nh my

Lp barie t ng cho nh my Ha Cht Bin Ha BARIE T NG TAY THNG - GII PHP KIM SOT AN NINH CHO CNG KHU CNG NGHIP, NH MY Lin h c tham mu c th hn: Hotline: 0962 218 547 Email: [email protected] NGUN: Barie t ng lp cho khu cng nghip, nh my . c ng bi Chuyn nha kho xng