Nhận giá và hỗ trợ

My cp liu WL

5000: 750: 220: 835: 7~9: 22: 5060 X 1735 X 1000: WL 1250: 1200: 5000: 850: 330: 835: 7~9: 30: 5060 X1850 X 1000: WL 1560: 1500: 6000: 1200: 700: 835: 7~9: 30: 6060 X 2150 X 1200 Sn phm ny khng c hnh nh khc S k t c g l 250. Nhp m bo v Sn phm cng loi. My cp liu rung thng SZ (mi 2014) My cp liu rung thng

My nghin rung

My nghin bi hnh tinh LM-PM01; My chia mu. My chia mu RSD4-TABLE; My chia mu ROTARY SAMPLE DIVIDER 2-10L ; My chia mu ROTARY SAMPLE DIVIDER 30-60L; My lc sng ry. My lc sng ry LMSM 75/200; My lc sng ry LMSM 300/450; T sy. T sy LM-HAD 2500; T sy LM-HAD 5000; T sy LM-HAD 10000; IP Code Testing. Kim tra kh nng ch

Chi Ph Nghin Phay

Ng my ch bin/ng phay thc vt Kenya chi ph/mill thc vt Gi khuyn mi: US 5000 . My nghin ng/bp my phay gi . Tr chuyn vi bn hng Tin Phay CNC | Gia cng C kh chnh xc Duy Vit. C kh chnh xc DuyVietPrecision cung cp mt dch v Gia cng c kh hng u. Cng ngh gia cng CNC Tin Phay. kh