Nhận giá và hỗ trợ

My p plastic YT 320 loi Rulo trung bnh gi tt

My p plastic YT 320 rulo trung bnh. YT 320 l dng my p plastic kh A3-A4 loi rulo trung bnh phi 22mm. My c s dng kh ph bin trong cc nghnh nh: dch v in n, qung co, p bng li xe my oto, CMND, bng khen, cc loi giy t v p nh tuyt p mi mc ich gip tng bn v bng p cho sn

Cch phng to, thu nh mn hnh desktop my tnh windows

Cu hi ca bn Hu Anh c email hueanhtr****@gmail vi ch v cch phng to, thu nh mn hnh desktop trn my tnh vi ni dung nh sau Cho anh ch em ang lm sinhvienshare, hm trc em chu nh nghch my tnh khng hiu ti sao by gi mn hnh ca laptop thu nh li hn.

My p Nha Plastic Media Ink MD320 Kh A3 (p Nhit, p

My p thng dng. My p Nha Plastic Media Ink MD320 thit k gn nh tin li mang i, kiu dng p ph hp cho mi khng gian trong vn phng cng nh gia nh, d dng s dng, l dng my p kh A3 rt thng dng trn th trng, c s dng rng ri trong cc dch v in n, qung co, p

My p plastic YT 320 loi Rulo trung bnh gi tt

My p plastic YT 320 rulo trung bnh. YT 320 l dng my p plastic kh A3-A4 loi rulo trung bnh phi 22mm. My c s dng kh ph bin trong cc nghnh nh: dch v in n, qung co, p bng li xe my oto, CMND, bng khen, cc loi giy t v p nh tuyt p mi mc ich gip tng bn v bng p cho sn